Ma 2024. 5. 29, szerda, Magdolna napja van. Holnap Zsanett, Janka napja lesz.

Rózsafüzér társulat

A Rózsafüzér Társulat a legelterjedtebb testvérület az egész Egyházban. Alapítójának Szent Domonkost tartják, aki 1211-ben Toulouse-ban szervezte meg az első Rózsafüzér Társulatnak tekinthető társulatot.
Célja tagjainak a rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a Rózsafüzér Társulat lelki javaiból.
Tagja lehet minden katolikus keresztény. A tagok vállalják, hogy naponta egyszer elimádkoznak egy tized rózsafüzért. A tagok u.n. rózsabokrokat alkotnak. Egy bokor legalább 20 tagot számlál.
Néhány ígéret:
1.    Aki a rózsafüzér imádkozásával hűségesen szolgál, jelentős kegyelmekben fog részesülni.
2.    Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház Oltáriszentsége nélkül meghalni.
3.    A tisztítótűztől megszabadítom azokat, akik hűek voltak a rózsafüzérhez.
4.    Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tőlem.
5.    Akik terjesztik a szent rózsafüzért, azokat szükségükben segíteni fogom.
6.    Isteni fiamnál elértem, hogy a rózsafüzér pártolóinak életükben és haláluk órájában közbenjárójuk lesz a teljes égi törvényszéken.
A rózsafüzér nem liturgikus imádság, hanem a Krisztus-központú Mária tisztelet magánájtatossága. „Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása.” 2002-ben II. János Pál Pápa Rosarium Virginis Mariae apostoli levele így buzdít: „a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, (…) a maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.

Rózsafüzér titokcsere minden hónap első vasárnapján. A tagok vállalják, hogy elimádkozzák a rájuk eső rózsafüzér tizedet, az aktuális titokkal. A közösség megbeszéli a következő havi imaszándékot és a további titokcserék menetét.
Rózsafüzér imádságot végzünk minden vasárnap a szentmisék előtt 20 perccel a templomban.

Tevékenységeink: 

  • Minden szentmise előtt vasárnap és hétköznap is imádkozzuk a rózsafüzért.
  • Úrnapján résztveszünk az oltárok elkészítésénél és szolgálatot teljesítünk az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus Krisztus fogadásán.
  • Hála- és kérőimákat végzünk egyházközségünk jótevőiért, élő és elhunyt tagjaiért.
  • Adventben résztveszünk a koszorúk elkészítésében és segítünk értékesítésükben.
  • Templomunk  nagytakarításánál, szépítésénél  résztveszünk, anyagilag támogatjuk.
  • Városunk egyházközségeinek búcsúünnepein résztveszünk.
  • Résztveszünk az egyházközség szervezte zarándoklatokon
  • Mindenben  aktívan résztveszünk és segítünk plébánosunk vezetésével egyházközségünk életében Isten dicsőségére és a lelkek javára.
  • Jelenleg a tagok száma : 37
  • A Rózsafüzér Társulat vezetője : Rusu Mária Magdolna.