Ma 2024. 7. 24, szerda, Kinga, Kincsõ napja van. Holnap Kristóf, Jakab napja lesz.

Könyvajánló

Kattins rá !
Kattints rá !

Tomka László : Találkozás a kereszténységgel,Szent István Társulat

Akár tanultál hittant, akár nem; akár hiszel, akár csak keresed az igazságot; akár fiatal vagy, akár idősebb – ez könyv segítségedre szeretne lenni, hogy felnőtt módon meg-ismerd, és újra átgondold a kereszténység alapvető kérdéseit. A 2000. évi jubileum alkalmával hazánkban is életre kelt a katekumenátus. Ez a könyv különösen nagy segítség lehet katekumenek és csoportjaik, vagyis olyan felnőttek és fiatalok számára, akik szeretnének megismerkedni a kereszténységgel, szeretnének szentségekhez (kereszteléshez, elsőáldozáshoz, bérmáláshoz) járulni, illetve szeretnének egy gyerekes vagy felületes vallásosság után elmélyült hitre jutni. Jelentős részben a nemhívőkkel, keresőkkel való beszélgetésekből született, az ő ismereteikre épít, az ő keresésükre szeretne választ adni ez a kötet. Ismételt kiadásainak legszebb gyümölcsei azok a keresők, akik általa kaptak választ kérdéseikre, s jutottak el a hitre. A jelen, bővített és átdolgozott kiadás is ennek reményében készült.

Perendy László: Patres, Szent István Társulat, Budapest, 2011

Imagini pentru Perendy László: Patres, Szent István Társulat, Budapest, 2011

Az első századok keresztény írói, az egyházatyák műveikkel megvetették a keresztény lelkiség, a bölcselet és a teológia különféle ágazatainak alapjait. Írásaik szerves részét képezik az Egyház napi imájának, a zsolozsmának, de a papok és szerzetesek mellett egyre több világi hívő is érdeklődik irántuk. Maga XVI: Benedek pápa is erre buzdított mindenkit, amikor nyilvános katekézisei során hónapokig az egyházatyák életéről és munkásságáról tanított.Kötetünk a megnövekedett érdeklődés nyomán született. Az év minden napjára közöl egy-egy részletet az egyházatyák műveiből, oly módon, hogy közben az olvasó előtt mintegy panorámaként tárul ki az első évezred teljes keresztény irodalma. Mivel a szövegek az egyházi év ünnepeihez és időszakaihoz alkalmazkodnak, e könyv nemcsak a korszak irodalma iránt érdeklődőknek lehet hasznos, de napi útitársává válhat azoknak is, akik a legnagyobb keresztény írók gondolatai nyomán szeretnének lelki táplálékhoz jutni.

Eleanor H. Porter : Az élet játéka, Szent István Társulat, Budapest, 2009

Imagini pentru Eleanor H. Porter : Az élet játéka, Szent István Társulat, Budapest, 2009

Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest az égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szopja. Isten képe még torzítatlan benne. A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még át nem formálták. Nem tud még semmiről, és semmije sincsen. Hamvas, eredeti és közvetlen. Védettségben él, és mindenestül átadja magát azoknak, akik szeretik. Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar elfelejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit, aminek örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele napestig. Tudat alatt mindnyájunkban ott él még a hajdani gyermek, hacsak a nevelés, a világ elszürkítő hatása máris ki nem ölte belőlünk.E kis regényben nem a felnőttek világa öli meg a gyermekit, hanem megfordítva: egy hús-vér gyermek hódítja meg varázsával a felnőttek állig begombolkozott világát – szinte játszva.Mondanivalója – hogy örömre születtünk a világra – mindig és mindenütt érvényes.

Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben,Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest, 1995

Imagini pentru Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben,Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest, 1995

Gyökössy Endre lelkész-pszichológus ebben a könyvében bemutatja, hogyan történik az a családi nevelés, ami sajátos evangéliumi többletével harmónikusan illeszkedik a nevelés egészébe. Ennek a gyakorlati bemutatása és ugyanakkor a szeretet áramlásának megéreztetése e könyv egyik legközvetlenebb értéke és ajándéka.A szülők a gyermeknevelésről írott munkáktól elsősorban felhasználható recepteket várnak. Ilyenek adása elől a legtöbb szerző általában kitér. Gyökössy Endre nem ezt a könnyebb utat választja: kipróbált viselkedési mintáit szerényen, magabiztosan és bőkezűen osztogatja, de sohasem mereven erőltetve. Így válik a szülők kezében nemcsak kellemes, hanem igen hasznos olvasmánnyá is ez a kötet.

Gary Chapman: Istenre hangolva – Isten szeretetnyelvei, Harmat kiadó, Budapest, 2008

Imagini pentru Gary Chapman: Istenre hangolva - Isten szeretetnyelvei, Harmat kiadó, Budapest, 2008

„E könyv azzal a céllal íródott, hogy segítsen az olvasóknak az Istenhez való közeledésben, és az Ő határtalan szeretetét megismerve mindannyian szeretőbb emberekké válhassunk. Mi lehet fontosabb annál, mint hogy szeressünk és szeretetet kapjunk? Azt hiszem, a szeretet melletti döntés kulcsa Isten megismerésében rejlik.Isten szeretetének befogadása, illetve viszonzása hasonlóan történik, mint az emberi kapcsolatokban. Elméletben tudjuk, hogy Isten ezerféle módon kifejezheti irántunk való szeretetét, de személyes tapasztalatot csak akkor szerzünk róla, amikor az elsődleges szeretetnyelvünkön szól hozzánk” – írja a szerző.Chapman meggyőződése szerint a szeretet kifejezési módjai – a szeretetnyelvek- az emberi kapcsolatokban Isten szeretetét tükrözik vissza. Ha az ember Isten képmását hordozza, joggal feltételezhetjük, hogy a szeretet különféle nyelvei Isten jellemében és természetében is megnyilvánulnak. A pszichológus szerző könyvéből megtudhatjuk, hogyan közli velünk Isten a szeretetét a számunkra legkifejezőbb módon, és hogyan viszonozhatjuk ezt a saját szeretetnyelvünk változatos kifejezési formáival.

Campbell, Dr. Ross: Szülői hivatás, Harmat kiadó, Budapest, 1994

Imagini pentru Campbell, Dr. Ross: Szülői hivatás,  Harmat kiadó, Budapest, 1994

A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor. Ross Campbell, a nagysikerű Életre szóló ajándék és Nehéz évek című könyvek szerzője nem könnyű, de járható középutat mutat: neveljük gyermekünket tekintélytiszteletre, tereljük a helyes irányba, javítsuk ki hibáit, de mindezt gyöngéden, megértéssel, feltétlen szeretetre építve tegyük!Dr. Campbell új könyvében különösen hangsúlyozza, mennyi minden múlik azon, hogy alaposan ismerjük-e gyermekünk egyéniségét, s annak megfelelően bánunk-e vele: rugalmasan, türelemmel, józan bölcsességgel. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket.A pszichiáter szerző, aki maga is négy gyermek édesapja, bőséges tapasztalata alapján ad bölcs és a gyakorlatban jól hasznosítható tanácsokat minden szülőnek.

Imádkozzunk a családunkért – Családok imakönyve,Martinus Kiadó, Szombathely, 2011

Imagini pentru Imádkozzunk a családunkért - Családok imakönyve,Martinus Kiadó, Szombathely, 2011

„Az imádságra való nevelés elsődleges és szükségszerű összetevője a szülők konkrét példája és életük tanúságtétele: az olyan édesapa és édesanya, aki együtt imádkozik gyermekeivel, gyermekei szívének mélyén olyan nyomokat hagy, amelyeket az élet későbbi eseményei nem tudnak kitörölni.” (Familiaris consortio 60.)